دژخیمان برای تحویل پیکر شهیدان قیام به خانواده‌هایشان پول می‌گیرند

تشییع جنازه شهید قیام در دورود - آرشیو

تشییع جنازه شهید قیام در دورود – آرشیو

دژخیمان خامنه‌ای برای تحویل پیکرهای شهدای قیام، پول کلانی از خانواده و بستگان آنها اخاذی می‌کنند. 
به گزارش رسیده در جوی آباد اصفهان برای تحویل پیکر هر شهید قیام ۵۰میلیون تومان از خانواده شهید می‌گیرند. این اقدام جنایتکارانه با خشم و انزجار مردم روبه‌رو شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *