دیلی کالر: مرگ بر استبداد: جهان باید در این لحظه سرنوشت‌ساز در کنار مردم ایران بایستد

دیلی کالر-سونا صمصامی

 

“دیلی کالر” طی مقاله‌یی به قلم سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا به تاریخ ۱۱بهمن ۹۶ نوشت: فوران قیامهای شهری در ایران، بیش از ۱۴۰شهر و شهرستان را در برگرفت. تظاهر کنندگان با فریادهای خشمگینانه خود شعار می‌دادند: “سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن” و “مرگ بر حزب‌الله” شعارهایی که نه تنها حسن روحانی، بلکه تمامیت این رژیم را مورد هدف قرار داد. گزارشها از داخل ایران حاکی ست تا کنون بیش از ۸۰۰۰نفر دستگیر شده و بیش از ۵۰نفر کشته شده‌اند که ۵تن از آنها تحت شکنجه بوده. اراذل و اوباش نیروهای امنیتی شبانه درب خانه‌ها را می‌زدند تا “معترضان احتمالی” را “به‌عنوان یک اقدام احتیاطی” دستگیر کنند…
شاید مهمتر از هر چیزی، مردم ایران، مانند همه مردم دنیا، خواهان بیان آزادانه خود می‌باشند، تا با کشف نعمات دنیای بیرون، یک جمهوری دموکراتیک نوین و دموکراتیک در ایران خلق کنند. آنها خواستار این هستند که به حقوق‌بشر احترام گذاشته شود و آزادیهای سیاسی آنها به‌رسمیت شناخته شود. واضح است که این رژیم حاکم از پاسخگویی به این درخواستها بسیار ناتوان می‌باشد.“ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *