رشته اعتراض و اعتصاب در شهرهای غربی میهن

 شهرک صنعتی بیستون222

اختصاصى

روز یکشنبه ۲۳خرداد ۹۵۵ رشته اعتراض و اعتصاب کارگران، کارمندان و اصناف در شهرهای غربی میهن جریان داشت.

ایلام – تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان شرکتی و قراردادی شرکت توزیع برق

تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان شرکتی و قراردادی شرکت توزیع برق در اعتراض به ندادن حقوق بین ۳تا۵ماه برگزار شد. این تجمع در محل شرکت توزیع برق ایلام در بلوار موسوم به مدرس شکل گرفت و معترضان خواهان پرداخت مطالبات عقب‌افتاده خود شدند

پاوه ـ تجمع جمعی از پرسنل قراردادی معین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 تجمع جمعی از پرسنل قراردادی معین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دراعتراض به پرداخت نشدن، ۲ماه حقوق عقب‌افتاده برگزار شد. تجمع‌کنندگان در محل این اداره در میدان موسوم به شهدا گرد آمدند و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.

شهرک صنعتی بیستون ـ تجمع جمعی از پرسنل و کارگران شرکت سرمایه‌گذاری توسعه عمران و صنایع زاگرس

گروهی ازپرسنل و کارگران شرکت سرمایه‌گذاری توسعه عمران و صنایع زاگرس که در زمینه تولید انواع نان قندی و کیک و کلوچه فعالیت دارد، در اعتراض به ندادن یک‌سال حق بیمه تأمین اجتماعی و همچنین ۴ماه حقوق عقب‌افتاده در محل این کارخانه در شهرک صنعتی بیستون فاز ۳ تجمع کرده و خواهان گرفتن مطالبات عقب‌افتاده خود شدند.

سنندج ـ تجمع جمعی از پرسنل شرکتی مرکز بهداشت و درمان

 تجمع جمعی از پرسنل شرکتی مرکز بهداشت و درمان امام محمد فخر رازی
در اعتراض به نگرفتن ۶ماه حق اضافه کاری، در محل این مجتمع، در خیابان حاجی‌آباد، تجمع کردند. ایادی رژیم هم به جای پاسخگویی به خواسته‌های آنها، گفتند که ما موضوع را به دانشگاه علوم پزشکی سنندج ارجاع می‌دهیم.

کرمانشاه ـ تجمع جمعی از اغذیه فروشان

صبح روز یکشنبه ۲۳خرداد ۹۵، جمعی از اغذیه فروشان کرمانشاه، در اعتراض به بسته شدن مغازه‌هایشان به بهانه فروش غیرمجاز در ماه رمضان، در مقابل اداره تعزیرات رژیم در میدان موسوم به کشوری، بلوار مدرس تجمع اعتراضی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات و بازکردن پلمپ مغازه‌هایشان شدند، این افراد از طرف اتحادیه صنف خودشان، مجوز فروش دارند، اما در محل اداره تعزیرات رژیم، هیچ‌کدام از ایادی رژیم پاسخگوی مشکلات تجمع‌کنندگان نبودند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *