رضا اکبری نسب، معرکه‌گیری با «شکل مار» برای پوشاندن مشکل «رأی من سرنگونی است»

رضا اکبری نسب معرکه_گیری22

یکی از مأموران وزارت اطلاعات آخوندی در تبریز، کاسه‌لیسی به نام «رضا اکبری نسب» است که با دست و رویی شسته در آب مرده‌شوی‌خانه و از فرط خوش‌نامی! و سوابق مشعشع خود! چهره از نامحرم می‌گیرد و خود را در لابه‌لای حجاب آخوندی «اسامی جعلی متعدد» پنهان می‌سازد. کاربرد او برای نظام پابه‌گور آخوندی در وانفسای فلاکت و فقر، آن‌هم درشیب سرنگونی، به‌عهده گرفتن نقش مشاطه‌گری برای عجوزه ولایت‌فقیه و تکرار سفسطه و «شکل‌مار کشیدن‌های آخوندهای بی‌سواد» برای قالب کردن آن به‌جای لغت «مار» است. یکی از آخرین تراوش‌های ذهن بی‌مایه و فقر فهم او از مقولات اجتماعی سیاسی، اظهار لحیه‌اش درباره «دستاوردهای جلسه اخیر شورای امنیت درباره قیام قهرمانانه مردم‌ایران» است، خواندن بخشی از این لفاظی‌های مسخره بسیجی‌رنگ‌کن، در کنار بررسی محتاطانه‌ای که یکی از باندهای نظام ولایت‌فقیه از همین رویداد کرده است، درجه پرتی درگل‌ماندگان خودباخته وزارت اطلاعات آخوندی را که فکر می‌کنند با چنین بحرالعلوم‌هایی! می‌توانند از عواقب قیام مردم فرار کنند، نشان‌می‌دهد:

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *