رفسنجانی: ”فرزندان انقلاب به جان هم افتاده‌اند “

رفسنجانی۰فرزندان انقلاب به جان هم افتاده‌اند - 222

رفسنجانی طی سخنانی در کرمان با اعتراف به جنگ باندهای مافیایی درون حاکمیت گفت: متأسفانه جبهه‌بندی بدی در کشور پیدا شده و گروههایی که هر کدام فرزندان انقلاب هستند, به جان هم افتادند.
وی با اشاره به خامنه‌ای که پاسدار احمدی را بر مسند قدرت نشاند گفت:
در مقطعی, همانهایی که در زمان مبارزه، به انقلاب معترض بودند, با قدیس‌سازی, دولتِ هشت سالِ قبل را بر کشور تحمیل کردند که همگان از اقدامات تخریبی آنان در ابعاد داخلی و خارجی خبر دارند که البته برای جلوگیری از گسترش نا‌امیدی در جامعه, مواردی را افشا می‌کنند.
وی همچنین رو در روی دلواپسان باند ولی‌فقیه در رابطه با برجام گفت: «مردم نمی‌دانند در برجام ما چه گرفته‌ایم و دستاوردهای برجام آن قدر است که بتوانیم افتخار کنیم… امروز مشکلی برای کشتی‌های ما در هیچ جای دنیا نیست و می‌توانند بروند، بارگیری کنند و یا پهلو بگیرند و هواپیماها نیز همین وضعیت را دارند در حالی که قبل از برجام حتی سوخت هم به ما نمی‌دادند» .
رفسنجانی به رکود اقتصادی نیز اعتراف کرد و گفت: «در این مدت حدود ۱۵هزار کارخانه تعطیل شده و یا نیمه‌فعال است که باید احیا شوند» ..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *