رودی جولیانی:‌ خانم رجوی شما آینده ایران هستید

رودی جولیانی

رودی جولیانی

رودی جولیانی مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت سایبری و شهردار سابق نیویورک در مراسم نوروز و تحویل سال ۱۳۹۷ گفت:

وضعیت کنونی در ایران و قیامی که در ماه ژانویه صورت گرفت تلاشهای شما و دوستان شما بود.  ما کسانی را در اشرف و لیبرتی از دست دادیم. افرادی را در عراق از دست دادیم و فداکاریهایی صورت گرفت. حتی نمی‌دانیم چند نفر در ایران جان باختند اما می‌دانیم برای آزادی جان باختند. آنها در ردیف قهرمانان آزادی ایران جای می‌گیرند.

ریشه‌های این قیام خیلی ساده است. این عطش سوزان مردم ایران برای آزادی است. مردم خواهان آزاد زندگی کردن هستند،  نمی‌خواهند به آنها دیکته شود و بنیادگرایی به آنها تحمیل شود.

زنان می‌خواهند نقش مساوی داشته باشند. مثل کار زیبایی که زنان مقاومت ایران   و به‌طور خاص خانم مریم رجوی انجام می‌دهد. به عشق و فداکاریشان فکر کنید. شما چشم‌انداز آینده ایران هستید. خانم رجوی شما آینده ایران هستید. من یک پیام ساده برای رژیم ایران دارم. موقعیت آنها در جهنم است. بنابراین پیشنهاد می‌دهم که کنار بکشند. تغییراتی که در واشینگتن به‌وقوع پیوسته است خیلی جذاب است.  

ما خواهان تغییر رژیم هستیم. تغییر رژیم، تغییر رژیم، تغییر رژیم.

 بگذارید در تهران این را بشنوند. آنها ترسیدند. آدمهای وحشی می‌ترسند. در هرکجا من با شما خواهم بود. در پاریس و در واشینگتن و در هرجا اما یک محل هست که می خواهم با شما باشم آن جا تهران است

رودی جولیانی سپس پیام نوروزی دونالد ترامپ را قرائت کرد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *