روهرا باکر عضو کنگره: روزهای رژیم ایران به شمارش افتاده است

روهرا باکر

دیلی استار روز یکشنبه ششم اسفند نوشت:‌ دینا روهرا باکر، نماینده از ایالت کالیفرنیا گفت پایان  رژیم ایران نزدیک است، رژیم را می‌توان”در یک چشم بر هم زدن” از قدرت به زیر کشید. 

وی  در کنفرانسی در پاریس که توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده بود، گفت: تغییر رژیم باید توسط مردم ایران انجام شود.  ما باید بسیار سخت و قوی نسبت به رژیم آخوندی باشیم،  مردم ایران باید بدانند ما در کنار آنها هستیم.

دیلی استار  افزود:‌ مریم رجوی، پرزیدنت  شورای ملی مقاومت گفت اعتراضات نشان می‌دهد که رژیم در آستانه فروپاشی است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *