رویارویی جوانان کیان‌پارس تهران با نیروهای بسیجی

کیان پارس چهارشنبه سوری

جوانان قیام آفرین در منطقه کیان‌پارس با انفجار بمبهای دست‌ساز و ترقه به مقابله با بسیجی‌ها و مأموران انتظامی می‌پردازند.

صدای ترقه و بمب لحظه‌ای قطع نمی‌شود. زنان و مردان این منطقه عکسهای خامنه‌ای را می‌سوزانند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *