رکس تیلرسون: رژیم ایران باید نیروهایش را از کشورهای منطقه خارج کند

رکس تیلرسون

رکس تیلرسون وزیرخارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزون الحره گفت:‌ دخالت رژیم  ایران در سوریه مثبت نیست، منفی  است به‌دلیل این‌که آنها با این نفوذ بی‌ثباتی و خشونت می‌آورند.

وی افزود:‌ در رابطه با درگیر بودن گسترده‌تر رژیم ایران در منطقه، ما خیلی روشن درباره حضور بی‌ثبات کننده  این رژیم  در یمن صحبت کرده‌ایم، حضور بی‌ثبات کننده آنها در سوریه، در لبنان و همچنین در عراق. این دیدگاه ماست – من فکر می‌کنم که دیدگاه بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی است – که حضور رژیم  ایران در این کشورها کمک کننده نیست. این حضور ثبات نمی‌آورد. برای شهروندان آنها امنیت نمی‌آورد. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که عقب بکشد و نیروهایش را به خانه برگرداند و این آن چیزی است که ما معتقدیم مسیر درست برای آینده  است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *