سازمان ملل برای آتش‌بس در سوریه فراخوان داد

غوطه شرقی

شورای امنیت سازمان ملل‌متحد روز چهارشنبه فراخوان خود برای اجرای آتش‌بس ۳۰روزه در سراسر سوریه را تجدید کرد.

به گزارش فاکس‌ نیوز این اقدام بعد از این صورت می‌گیرد که قطعنامه تحویلدهی کمکهای انسان‌دوستانه طی زمان آتش‌بس هم‌چنان اجرا نشده باقیمانده است.

سفیر هلند در سازمان ملل که ریاست جلسه شورای امنیت سازمان ملل را به‌عهده دارد گفت شورای امنیت نسبت به وضعیت انسانی در سوریه اظهار نگرانی کرد. وی گفت خاتمه درگیریها مورد بررسی قرار گرفت.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *