سازمان گزارشگران بدون مرز:‌ وزارت اطلاعات دولت روحانی در سرکوب رسانه‌ها دست دارد

roznama

سازمان گزارشگران بدون مرز از عملی نشدن وعده‌های سال ۱۳۹۲ حسن روحانی مبنی بر ‘تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات’، انتقاد کرد.

در بیاینه‌ای که سازمان گزارشگران بدون مرز صادر کرده آمده است: «دستگاه قضایی و سپاه پاسداران مسئول اصلی ‘سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل’ هستند» سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه می‌افزود:‌ ، «حسن روحانی که بنا بر قانون اساسی رژیم آخوندی ناظر بر اجرای قانون اساسی است، می‌توانست به این وضعیت پایان دهد؛ افزون بر این، وزارت اطلاعات دولت روحانی هم در سرکوب رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد نظام دست دارد».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *