سخنرانیهای اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران + فیلم

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران - تیر ۹۷

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران – تیر ۹۷

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای چهاردهم و پانزدهم تیر۱۳۹۷ با حضور رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزار شد.

در آغاز اجلاس، خانم رجوی به شهیدان و مصدق بزرگ به‌مناسبت سالگرد قیام ملی ۳۰تیر ۱۳۳۱ و سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت در ۳۰تیر ۱۳۶۰ درود فرستاد و گفت:‌ ما در شرایطی هستیم که کشور مان در تب‌ و تابِ قیام‌هاست.

به‌خصوص قیام سه روزه تهران در همین دو هفته اخیر و هم‌چنین قیامهای همزمان در ۱۲شهر دیگر که هر کدام از آنها حقیقتاًً شایان تبریک است. حرف اصلی سرنگونی نظام غاصب و نامشروع آخوندی است که این شورا از ابتدا برای آن تأسیس شده و در سی و هفت سال گذشته برای این مسیر با تمام قوا پیکار کرده و تلاش کرده که به تعهداتش پاسخ بدهد.

اجلاس شورا، تلاشهای آشکار و پنهان رژیم را که پس از قیام سراسری به‌طور مضاعف درصدد بود از برگزاری گردهمایی پاریس جلوگیری کند، بررسی کرد و توطئه تروریستی با شرکت دیپلمات تروریست رژیم در اتریش را مورد بحث قرار داد.

اعضای شورا یادآور شدند که دیکتاتوری آخوندی طی سالیان و بزنگاههای سیاسی متعدد، با روی آوردن به کشتار جمعی و قتل‌عام و بمباران و حملات موشکی علیه مقاومت سازمانیافته، نشانی آلترناتیو و جنبشی را به همگان می‌دهد که وجود آن را نفی موجودیت خود می‌بیند. اما این بار، با کشف توطئه بمب‌گذاری برای برهم زدن گردهمایی ایران آزاد در پاریس؛ توطئه‌یی که دامنه آن در پنج کشور، فرانسه و بلژیک و اتریش و لوکزامبورگ و آلمان، گسترده بود؛ درنده‌خویی رژیم با وضوحی بی‌سابقه در برابر افکار عمومی اروپا و جهان قرار گرفت و در عین حال، به همگان نشان داد که دیکتاتوری به لرزه در افتاده در برابر مردم و مقاومت ایران، از اجتماع مردم گرداگرد این مقاومت در فاصله چند هزار کیلومتری، تا کجا می‌ترسد.

گزارش مشروح جلسه در ویدئوی زیر قابل رویت است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *