سخنگوی مجاهدین: جاروی شغالان یک وظیفه ملی و میهنی است

تظاهرات بزرگ ایرانیان در بروکسل – ۲۵خرداد۹۸

سخنگوی مجاهدین با درود به هموطنان آزاده در تظاهرات بروکسل که خواهان اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها از اروپا شدند، تأکید کرد:

با توجه به توطئه‌های زنجیره‌یی تروریستی و دستگیری و اخراج دیپلمات تروریستهای رژیم و با توجه به لیست‌گذاری سپاه پاسداران در آمریکا و لیست‌گذاری بخشی از اطلاعات آخوندها در اتحادیه اروپا، زمان آن رسیده است که ایرانیان غیرتمند خواهان محاکمه و مجازات و اخراج مزدوران اطلاعات و سپاه و عوامل برون‌مرزی رژیم ضدایرانی ولایت‌فقیه از این کشورها شوند. فرصت مزدوران به پایان رسیده است. جاروی شغالان یک وظیفه ملی و میهنی است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *