سخنگوی کاخ سفید: مهار رفتار تهاجمی رژیم ایران از اهداف دونالد ترامپ در سوریه است

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید

سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید  گفت:‌ حمله به تأسیسات شیمیایی سوریه حاوی پیام روشن و قاطعی به رژیم ایران و  روسیه نیز بود که دونالد ترامپ اجازه عبور از خط قرمزها را نمی‌دهد. وی  همچنین تأکید کرد مأموریت ارتش آمریکا و متحدانش، انگلستان و فرانسه، برای نابود کردن زیرساختهای مورد استفاده سوریه در تولید سلاحهای شیمیایی، با موفقیتی صددرصدی انجام شد.

سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ سه هدف را در مورد سوریه تعریف کرده است: اول شکست شبه‌نظامیان داعش، دوم مهار رفتار تهاجمی رژیم ایران در منطقه، و سوم، جلوگیری از تکرار استفاده از سلاح های شیمیایی.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *