سناتور بن کاردین: کارنامه حقوق‌بشر رژیم ایران انزجار‌آور است

images

سناتور بن کاردین عضو ارشد کمیته خارجی سنای آمریکا کارنامه حقوق‌بشری رژیم ایران را انزجار‌آور خوانده و نسبت به حمایت این رژیم از تروریسم و آزمایشهای موشکی آن هشدار داده است. وی در جلسه اخیر این کمیته گفت:
همانگونه که می‌دانید من از برجام حمایت نکردم. یکی از بزرگترین نگرانیهای من این بود که برجام به حمایت رژیم ایران از تروریسم نپرداخته است، به ادامه تولید و آزمایش موشکهای بالستیک نپرداخته است، به همکاری این رژیم با روسیه برای حفظ بشار اسد و سابقه انزجارآور حقوق‌بشر آن نپرداخته است. اینها مقولاتی هستند که من مدتها معتقد بودم باید به‌طور مساوی مد نظر می‌بودند. حمایت دولتی رژیم ایران از تروریسم و پاشیدن بذر خشونت از طریق دست نشاندگانش در سراسر خاورمیانه برای امنیت ما و دوستان ما بسیار مهم است. شهروندان آمریکا و شهروندان یونیفورم پوش ما قربانی ترورهای رژیم ایران بوده‌اند. این مشکلی است که به‌طور مستقیم امنیت آمریکا را تهدید می‌کند. در مشورتهایم با رهبران این منطقه به‌خوبی روشن شد که تروریسم رژیم ایران به همان میزان مهم است که برنامه اتمی مهم بوده است.

در عراق، رژیم ایران شبه‌نظامیان را هدایت می‌کند که در خشونتهای فرقه‌یی درگیر می‌شوند و دست به پاکسازی قومی می‌زنند که ثبات کل عراق را بر هم می‌زند.
رژیم ایران شبه‌نظامیان شیعی به سوریه اعزام می‌کند تا از دیکتاتوری حمایت کنند که مرتکب جنایت علیه بشریت و سرکوب میلیونها سوری شده است.

در یمن حزب‌الله لبنان با حوثیها کار می‌کند. در لبنان حزب‌الله به مدت دو سال وضعیت را به گروگان گرفته بود تا دولتی تشکیل نشود. رژیم ایران به انتقال تسلیحات پیشرفته به لبنان ادامه داده است. باید ردپای ترور رژیم ایران در سراسر منطقه را پیدا کنیم. شبکه تهدید و ترور رژیم ایران یک چالش مشترک است. برای مقابله با دست نشاندگان رژیم ایران بر این اعتقادم که باید به راه‌حلهای مشترک فکر کنیم. هیچ راه‌حل یکسویه‌یی نیست بنابراین ما باید در یک همکاری امنیتی و اطلاعاتی با دوستانمان در منطقه این کار را بکنیم.
برای متلاشی کردن شبکه تهدید و ترور رژیم ایران ما باید به دوستان خود اعتماد کنیم. باید اعتماد کشورهای منطقه را جلب کنیم. در مورد مقولات غیراتمی هم، کنگره باید به تحریم علیه نهادها و مقامهای رژیم ایران که در برنامه موشکهای بالستیکی دست دارند یا در تروریسم و نقض حقوق‌بشر مشارکت می‌کنند ادامه دهد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *