سوریه: نابودی کامل یک مجموعه از نیروهای ماهر الاسد در درعا

سوریه

واحدهای رزمنده ارتش آزادی سوریه روز پنجشنبه توانستند یک مجموعه کامل از نیروهای اسد در اطراف شهر درعا را از بین ببرند.

دفتر مطبوعاتی اتاق عملیات ”بنیان المرصوص“ اعلام کرد، یک مجموعه وابسته به لشکر چهارم بفرماندهی ماهر الاسد، برادر بشار اسد هنگام حمله برای نفوذ به خط آتش در شرق اردوگاه درعا به کمین افتادند. برخی از فرماندهان و افسران لشکر چهارم از خط آتش فرار کرده و سربازان را تنها گذاشته و تجهیزات نظامی خود را هم عقب کشیدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *