شاخص دوستی و دشمنی با مردم

ولایت فقیه

قیامی که از دی‌ماه گذشته در میهن ما چهره نشان داد،‌ از سرفصل‌های کیفی در تاریخچه وقایع سیاسی ایران است. این رویداد در بطن خود بحث جایگزین رژیم آخوندی را بار دیگر به موضوع عاجل روز تبدیل کرد. 

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *