شعارنویسی و پاره کردن عکسهای خامنه‌ای در شهرهاى میهن توسط کانونهای شورشی + فیلم و عکس

شعار نویسی

تهران: کانون شورشی ۵۹۴- من یک براندازم به قول خواهر مریم می‌توان و باید

ساوه: قسم به خون پاکان حاضر حاضر تا پایان من براندازم

تبریز: نزدیک آرامگاه ملک‌الشعرای بهار

تهران :‌ نصب تصاویر  مریم رجوی در چند نقطه

تهران:‌ از برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی

همدان: ‌از برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی: ‌جدایی دین از دولت

همدان: ‌تجدید میثاق می‌کنیم

اصفهان: ‌من براندازم

اصفهان: ‌ با سلام به خواهر مریم ما رژیم را سرنگون می‌کنیم

مازندران: ‌نوشهر – فتح و پیروزی از آن قیام کنندگان  می باشد

تبریز:‌ درود به شهید زهره قائمی

خوزستان‌:‌ من سحر هستم دانشجو خوزستان، قیام می‌کنم. تا لحظه آزادی ایران جلودار صف تظاهرات هستیم ما براندازیم تا پای جان می‌توان و باید.

مشهد:‌ به آتش کشیدن عکس خامنه‌ای

اصفهان : شعارنویسی مرگ بر دیکتاتور

ارومیه : شعارنویسی مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور

میاندوآب (قوشاچای) شعارنویسی: ‌ حکومت آخوندی سرنگون و مرگ بر بسیجی بی‌شرف و هموطن حقتو فریاد بزن

‌سال ۱۳۹۷ پایان جمهوری اسلامی و سال ۱۳۹۷سال سرنگونی جمهوری اسلامی

کرمانشاه: شعارنویسی مرگ بر خامنه‌ای – ۵اسفند ۹۶

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *