شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد،شمار دستگیر شدگان قیام دست کم ۸۰۰۰ نفر میباشد و فراخوان به اقدام فوری برای آزادی دستگیر ‌شدگان داد

دستگیر شدگان قیام

فراخوان به اقدام فوری برای آزادی دستگیر ‌شدگان و حمایت از خانواده‌های آنان

دستگیریهای گسترده و جمعی جوانان در شهرهای مختلف که از آغاز قیام مردم ایران در روز ۷دی شروع شد، هم‌چنان ادامه دارد. بر اساس گزارشهای رسیده از داخل ایران و از درون رژیم شمار دستگیر ‌شدگان تا پایان دومین هفته قیام سراسری مردم ایران دست‌کم به هشت هزار تن می‌رسد. طی روزهای اخیر چند تن از این زندانیان تحت شکنجه‌های قرون‌وسطایی رژیم آخوندی به‌شهادت رسیده‌اند.

بیشتربخوانید:

اطلاعیه شورا ی ملی مقاومت ایران

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *