طرح دو عضو کنگره آمریکا برای برخورد با فساد مقامهای رژیم ایران

طرح دو عضو کنگره آمریکا برای برخورد با فساد مقامهای رژیم ایران

جاش گاتهایمر – دیوید کاستاف

دو تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پیش‌نویس طرحی با نام «توقف حاکمیت گروهی فاسد و نهادهای فاسد رژیم ایران» را تهیه کرده‌اند.

دیوید کاستاف، نماینده جمهوریخواه از ایالت تنسی، و جاش گاتهایمر، نماینده دموکرات از ایالت نیوجرسی، پیش‌نویس این طرح را تهیه کرده‌اند.

اگر این پیشنویس به قانون تبدیل شود، وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف می‌شود تا در رایزنی با وزارت امور خارجه و رئیس اطلاعات ملی آمریکا به شناسایی و تهیه فهرستی از مقامهای ارشد، و نهادهای رژیم ایران بپردازد؛ یعنی کسانی که مشغول ثروت‌اندوزی و به یغما بردن دارایی‌های مردم ایران هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *