عضویت افتخاری نرگس محمدی در انجمن قلم سوئد

 نرگس محمدی222

 انجمن قلم سوئد در تاریخ ۱۲خردادماه جاری اعلام کرد که نرگس محمدی عضو افتخاری این انجمن محسوب می‌شود.
خورخه اولیورا کاستیلو، شاعر کوبایی و آنخل سنتیستبان پرتس، نویسنده رمان از همین کشور دو نفر دیگری هستند که همزمان با نرگس محمدی به عضویت افتخاری انجمن قلم سوئد در آمده‌اند.
زندانی سیاسی نرگس محمد در بیدادگاههای رژیم در مجموع به ۱۰سال حبس محکوم شده است. نرگس محمدی، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت از زندان آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.
وی در خرداد ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در مهر ۱۳۹۰ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق‌بشر و تبلیغ علیه نظام» در مجموع به ۱۱سال حبس محکوم شد که بعداً این حکم به ۶سال تقلیل یافت.

نرگس محمدی از ماه آوریل ۲۰۱۲ عضو افتخاری انجمن قلم دانمارک نیز شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *