عفو بین‌الملل:‌ اتحادیه اروپا نقض حقوق‌بشر در ایران را محکوم کند

afb

عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا خواست تا با قویترین بیان علیه سرکوب مدافعان حقوق‌بشر در ایران اعتراض نماید.
سایت عفو بین الملل ۱۱ مرداده۹۶  از قول فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات و حمایت خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نوشت: ”جامعه بین‌المللی و به‌طور مشخص اتحادیه اروپا نباید در مورد این رفتار ظالمانه علیه فعالان حقوق‌بشر در ایران سکوت اختیار کند. اتحادیه اروپا به جای استمالت از مقامات رژیم ایران باید قویاً خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی گردد که به‌دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق‌بشری زندانی شده‌اند و باید خواستار خاتمه سوء استفاده از سیستم قضایی برای ساکت کردن فعالان گردد.“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *