عفو بین‌الملل: عاصمه جهانگیر یک قهرمان شجاع حقوق‌بشر بود

عاصمه جهانگیر

عفو بین‌الملل درباره درگذشت عاصمه جهانگیر گفت: عاصمه جهانگیر یک قهرمان شجاع حقوق‌بشر بود که یک میراث قوی از خود باقی می‌گذارد. دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «وی از آرمان زنان، کودکان، کارگران متعهد، اقلیتهای مذهبی، خبرنگاران، ناپدید شدگان و خیلی افراد دیگر دفاع کرد. وی با بی‌عدالتی هر جا که آن را میدید مقابله می‌کرد.  عاصمه جهانگیر سه بار به‌عنوان یک گزارشگر ویژه سازمان ملل خدمت کرد – در مورد اعدامهای فرا قضایی، صحرایی یا خودسرانه، در مورد آزادی مذهب یا عقیده و آخرین گزارش وی  در مورد  رژیم ایران بود.»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *