عفو بین‌الملل: مقامهای ایران جوانی را در شرایط فوق‌العاده بی‌رحمانه اعدام کردند

عفو بین الملل

عفو بین الملل

عفو بین‌الملل اعدام جوان زندانی در روز سه‌شنبه در زندان بوشهر را محکوم کرد. عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی اعلام کرد: عفو بین‌الملل با گزارشهایی مبنی بر این‌که مقامهای رژیم ایران یک مرد جوان را که هنگام ارتکاب جرم فقط ۱۵ساله داشته، اعدام کرده‌اند خشمگین است. عفوبین‌الملل با خبر شد که علی کاظمی ۲۲ساله اوایل روز سه‌شنبه  در زندانی در استان بوشهر اعدام شد. اعدام او برنامه‌ریزی شده بود و اجرا شد بدون این‌که هیچ اطلاعی به وکیل علی کاظمی داده شده باشد. معاون مدیر عفوبین‌الملل گفت:«با اجرای این اعدام غیرقانونی، رژیم ایران به‌طور موثری اعلام می‌کند که خواهان حفظ وضعیت شرمسار کشور به‌عنوان پیشتاز جهان در اعدام آنهایی است که در هنگام ارتکاب جرم کودک بوده‌اند.»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *