مقاومت ایران برای نجات جان هیمن اورامی نژاد، زندانی ۲۱ساله کرد، که اکنون در معرض اعدام قرار دارد، فراخوان می دهد.

ncri3450 -222

مقاومت ایران برای نجات جان هیمن اورامی نژاد، زندانی ۲۱ساله کرد، که به هنگام جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته و اکنون در معرض اعدام قرار دارد، فراخوان می دهد و خواستار اقدام مؤثر مراجع بین المللی حقوق بشر برای توقف این حکم سبعانه است.

در زندان سنندج ۱۱۰زندانی محکوم به مرگ هستند که علاوه بر هیمن تعداد دیگری از آنان هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸سال داشتند. یوسف محمدی ۲۰ساله، به هنگام ارتکاب جرم ۱۴ ساله بود. سیاوش محمودی و آمانج حسینی (اویسی) نیز در سن ۱۷ سالگی بازداشت شدند.
کمیته حقوق کودکان ملل متحد شامل ۱۸کارشناس، در روز ۱۶بهمن ۹۴ با انتشار گزارشی استمرار اعدام نوجوانان توسط حکومت آخوندی و سیاستها و قوانین ضد انسانی رژیم علیه کودکان، به‌ویژه دختران ایرانی را نقض استانداردهای بین‌المللی خواند و آن را محکوم کرد. این کمیته تأکید کرد طبق قوانین رژیم آخوندی، حتی اعدام دختران ۹ ساله به‌خاطر اتهامات منسوب به آنها مجاز شمرده شده است…رژیم ایران به اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد. رئیس این کمیته گفت به‌دلیل پنهان‌کاری، آماری از کودکان و متهمان نوجوان اعدام‌شده و زندانی در ایران وجود ندارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹فروردین ۱۳۹۵ (۲۸مارس ۲۰۱۶)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *