فراخوان به احزاب، پارلمان و مدافعان حقوق‌بشر در اتریش برای لغو سفر روحانی

ncri3450 - 222ْ

استقبال از سرکردگان رژیم آنان را در نقض حقوق‌بشر و صدور تروریسم تشویق می‌کند
مقاومت ایران سفر برنامه‌ریزی شده آخوند روحانی، رئیس‌جمهور دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران به اتریش را علیه مصالح عالیه مردم ایران و کشورهای منطقه می‌داند و احزاب سیاسی، پارلمانترها، مدافعان حقوق‌بشر در اتریش را به تلاش برای لغو این سفر فرا می‌خواند.
در شرایطی که کشورهای غربی در مقابل نقض وحشیانه حقوق‌بشر و جنایات این رژیم در سوریه و عراق و دیگر کشورهای منطقه سکوت و بی‌عملی پیشه کرده‌اند، استقبال از روحانی و دیگر سرکردگان این رژیم، آنان را در نقض حقوق‌بشر در ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان تشویق می‌کند. هر گونه مراوده با این رژیم باید به لغو مجازات اعدام در ایران و خلع‌ید از آن در منطقه مشروط شود.
روحانی همواره از بالاترین مقامات رژیم بوده و هم‌چون دیگر سران رژیم باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرد. او در سرکوب و صدور تروریسم هیچ تفاوتی با دیگر سردمداران رژیم ندارد.
روحانی نه تنها هرگز با اعدامهای جمعی و خودسرانه که شمار آنها در دوران او از ۲۳۰۰ گذشته مخالفتی ندارد بلکه آنها را «قانون خدا یا قانون مجلس» توصیف می‌کند که باید اجرا شوند.
وی در روز ۱۹بهمن (۸فوریه) به‌طور بی‌سابقه به دخالتهای و جنگ‌افروزیهای رژیم در کشورهای منطقه اذعان کرد و گفت: «اگر نیروهای مسلح ما و سرداران رشید ما در بغداد و سامرا و فلوجه و الرمادیه و… ایستادگی نمی‌کردند و اگر در دمشق و حلب به دولت سوریه کمک نمی‌کردند و اگر شهامت ارتش و سپاه و بسیج و ناجا نبود ما امنیتی نداشتیم که بتوانیم به این خوبی مذاکره کنیم».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ فروردین ۱۳۹۵ (۲۳مارس ۲۰۱۶)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *