فراخوان به یک تحقیق بین‌المللی در مورد شکنجه زندانیان سیاسی اهل سنت قبل از اعدام

شورای ملی مقاومت ایران 222

مقاومت ایران از مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر به‌ویژه سی و سومین اجلاس شورای حقوق‌بشر که ماه آینده در ژنو تشکیل می‌شود، خواستار یک تحقیق بین‌المللی پیرامون شکنجه وحشیانه زندانیان سیاسی اهل سنت قبل از اعدام جمعی آنها در ۱۲مرداد (۲ اوت) می‌باشد. اعدام جمعی زندانیان سیاسی آنهم پس از شکنجه وحشیانه آنها یک جنایت علیه بشریت است که سکوت در مقابل آن مطلقاً قابل‌قبول نیست.

این زندانیان روز ۱۱مرداد در حالی که دست و پای آنها به زنجیر کشیده و دهانشان را بسته و بر سرشان کیسه کشیده بودند، توسط دژخیمان از بند خارج شدند. گزارشها حاکی از این است که آنها متعاقباً به‌شدت مورد شکنجه قرار گرفتند به‌نحوی که به گفته خانواده‌هایشان آثار شکنجه بر پیکرهای آنها کاملاً نمایان بوده است. بدن آنها در اثر ضربات وارده کبود و سیاه شده، دست و پای برخی از آنها شکسته و استخوانهای آنها بیرون زده بود. وزارت اطلاعات خانواده‌ها را تهدید کرده است که حق انتشار خبر یا گرفتن مراسم برای فرزندانشان ندارند.

اداره اطلاعات سنندج همچنین شماری از شخصیتهای مذهبی و معترضان به اعدام این زندانیان را احضار و تهدید کرده‌اند که حق صدور بیانیه یا ملاقات با خانواده‌های آنها را ندارند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ (۱۷ اوت ۲۰۱۶)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *