فراخوان سازمان عفو بین‌الملل برای آزادی شماری از زندانیان سیاسی در ایران

2015101613245594222

سازمان عفوبین‌الملل روز گذشته ۱۸اردیبهشت خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی ایران از جمله امید علی شناس، سعید حسین زاده، آتنا دائمی و آسو رستمی شد.
در بیانیه عفو بین‌الملل با اشاره به آزادی آتنا فرقدانی آمده است:
”از جمله کسانی که تقریباً همزمان با آتنا فرقدانی دستگیر شدند می‌توان به آتنا دائمی، امید علی‌شناس، سعید حسین‌زاده و ئاسو رسمتی اشاره کرد که همگی با اتهامات مشابه فرقدانی در دادگاهی ناعادلانه به احکام زندان درازمدت محکوم شده‌اند“.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل تأکید کرد: ”مقامهای رژیم ایران باید قوانین سرکوبگر کشور را که مدتی طولانی است برای سرکوب شهروندان اعمال می‌شود، تغییر دهند. تا زمانی که چنین قوانینی رسمیت دارد، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان تنها به‌خاطر اظهار عقایدشان در خطر زندانی شدن باقی می‌مانند“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *