فراخوان عفو بین‌الملل به توقف سرکوب بیرحمانه تظاهرکنندگان در ایران

فراخوان عفو بین الملل به توقف کشتار و دستگیری تظاهرات کنندگان توسط رژیم ایران

فراخوان عفو بین الملل به توقف کشتار و دستگیری تظاهرات کنندگان توسط رژیم ایران

 

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی به توقف کشتار و دستگیری تظاهرکنندگان توسط حکومت آخوندی فراخوان داد و خواستار تحقیقات مستقل در این رابطه شد

در این بیانیه آمده است:
عفو بین‌الملل امروز در بحبوحه نگرانی‌هایی که به‌خاطر سرکوب تظاهرکنندگان در سراسر ایران وجود دارد اعلام می‌کند: باید حق تظاهرات مسالمت‌آمیز تضمین شود. باید در مورد استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان غیرمسلح تحقق صورت گیرد و از صدها بازداشت شده در برابر شکنجه و بدرفتاری حفاظت شود.

عفو بین‌الملل به کشته شدن شماری از قیام‌کنندگان اشاره کرد و گفت: زمانی که هزاران ایرانی شروع به تجمع در خیابانها کردند تا علیه فساد و سرکوب سیاسی و دیکتاتوری اعتراض کنند، مورد حمله واقع شدند.

فیلیپ لوتر مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت:‌ استفاده از سلاح گرم علیه تظاهرکنندگان غیرمسلح توسط نیروهای امنیتی عمیقاً نگران‌کننده و نقض تعهدات حقوق‌بشر تحت قانون بین‌الملل است.

عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد کشتار تظاهرکنندگان و محاکمه ناقضان حقوق‌بشر در ایران شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *