فراخوان مشترک۱۷۰تن از اعضای مجلس نمایندگان و سنای لهستان

فراخوان مشترک 222

فراخوان مشترک۱۷۰تن از اعضای مجلس نمایندگان و سنای لهستان

شامل سه وزیر پیشین و ۱۷ رئیس و نایب‌رئیس کمیسیونهای پارلمانی
فراخوان به توقف اعدامها در ایران اخراج پاسداران خامنه‌ای از کشورهای منطقه
تضمین حفاظت و امنیت مجاهدان اشرفی در لیبرتی حمایت از برنامه مریم رجوی

در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، هیأت منتخبان و شخصیتهای سیاسی لهستان، آقای مارچین شوییسکی نماینده مجلس لهستان، وزیر پیشین و شهردار سابق ورشو و خانم مالگورستا سویرکان، رئیس یکی از کمیسیونهای پارلمان لهستان به‌نمایندگی از۱۳۰تن از اعضای مجلس نمایندگان و۴۰تن از اعضای مجلس سنای لهستان حضور یافته و در سخنرانی خود بیانیه مشترک امضا شده توسط آنان را به‌عنوان حمایت روشن و قوی اعضای سنا و پارلمان لهستان از اهداف سیاسی و بشردوستانه گردهمایی مقاومت ایران قرائت کردند.
در این بیانیه ضمن فراخوان به توقف اعدامها و خاتمه دادن به نقض وحشیانه حقوق‌بشر در ایران آمده است:
پس از توافق اتمی رژیم ایران راه اعتدال در پیش نگرفته و برخلاف برخی انتظارات روند اعدام و سرکوب و صدور بنیادگرایی و تروریسم توسط حکام ایران تشدید شده و حملات موشکی به کمپ لیبرتی ادامه یافته است. دخالتهای رژیم ایران در منطقه به‌خصوص سوریه ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و هم‌اکنون ۶۰هزار پاسدار و مزدوران آنها به کشتار مردم سوریه مشغولند. بخش عمده پولهایی که در اثر لغو تحریم به ایران می‌رسد، صرف خرید سلاح برای پاسداران و یا ارتش اسد می‌شود. با همین سلاحها مردم سوریه قتل‌عام و همه روزه هزاران تن آواره و روانه اروپا می‌شوند. اقدامات رژیم ایران در منطقه بزرگترین کمک و زمینه‌سازی را برای رشد و گسترش داعش کرده است.
روحانی رئیس‌جمهور به‌اصطلاح معتدل رژیم در ۱۲مارس از حضور پاسداران در سوریه و عراق تحت عنوان حفاظت از سایتهای مقدس شیعه دفاع کرد و قبل از آن اسد را حکومت مشروع سوریه قلمداد کرده بود. او اعدامها را نیز اجرای حکم اسلام یا حکم قانون توصیف می‌کند.
تبعیض و سرکوب جنایتکارانه علیه اقلیتهای مذهبی و قومی و زنان ادامه دارد. طبق قوانین دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران زنان از دست‌یابی به موقعیتهای رهبری کننده و قضایی و بسیاری حقوق و مشاغل محروم هستند.
با توجه به نکات فوق‌الذکر ما امضا‌کنندگان زیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سازمان ملل و شورای امنیت و به‌ویژه دولت آمریکا را به پیگیری این موارد فرامی‌خوانیم:
فراخوان به توقف اعدامها در ایران، محکومیت قاطع نقض حقوق‌بشر
وادار کردن رژیم ایران به خارج کردن پاسداران و نیروهای مزدور از کشورهای منطقه به‌خصوص سوریه و عراق. این امر لازمه غلبه بر داعش است.
تضمین سلامت و امنیت ساکنان لیبرتی تا خروج همه آنها از عراق
فراخوان به اتحادیه اروپا، آمریکا و رهبران جهان برای حمایت از طرح ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی که بر استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت، انتخابات آزاد، برابری جنسیتی در همه زمینه‌ها، منع هر گونه تبعیض، لغو اعدام و همزیستی و صلح در منطقه و جهان… تأکید دارد.
از آنجا که بنیادگرایی با استقرار دیکتاتوری دینی در ایران به تهدید اصلی صلح و آرامش در جهان امروز تبدیل شده، تحقق چنین برنامه‌یی در ایران مسیر ریشه‌کن شدن بنیادگرایی را از منطقه و جهان هموار می‌کند.
مارچین شوییسکی- وزیر پیشین روابط اقتصادی بین‌المللی لهستان -شهردار پیشین ورشو
اجازه بدهید قدردانی خودم را از شما بخاطر دعوت من به گردهمایی ایران آزاد ابراز کنم. ما امضاء ۱۷۰ نماینده پارلمان لهستان از هر دو حزب را در حمایت از نبرد شما برای آزادی همراه خود آوردیم.
درود بر شما آزادیخواهان
وقتی من عزم شما و آمادگی شما برای فداکاری را می‌بینم، مطمئن هستم که به زودی این رژیم وحشی در ایران هم ساقط خواهد شد. اجازه دهید در مورد رویکرد دولتهای غربی بگویم. شرم‌آور است که دولتهای دموکراتیک غربی در حال مذاکره و بستن قراردادهایی با رژیم وحشی در ایران هستند، اما به اندازه کافی با آلترناتیو دموکراتیک برای ایران همکاری نمی‌کنند.
سلام بر ایران، سلام بر آزادی
همکار من، چند کلمه‌یی به لهستانی صحبت می‌کند.
مالگورزاتا سویرکان- نماینده پارلمان لهستان
حضار گرامی
برای یک نماینده پارلمان لهستان مایه افتخار است که با فرزندان و نسل یک تمدن عظیم باستانی صحبت کنم.
من نماینده یک ملت همبسته هستم. جنبش ما در لهستان منجر به برقراری دموکراسی در شرق اروپا و گسترش آزادی شهروندان و دولت مستقل در تمام منطقه شد. من همین را برای رهبران اپوزیسیون ایران و ملت بزرگ و خلاق شما آرزو می‌کنم.

خداوند همه شما را حفظ کند. زنده باد دوستی مردم ایران و لهستان.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *