فرار یکی از متهمان پرونده مؤسسه غارتگر موسوم به ثامن‌الحجج

مؤسسه غارتگر موسوم به ثامن الحجج

فرار یکی از متهمان پرونده مؤسسه غارتگر موسوم به ثامن الحجج

به گزارش رسانه‌های حکومتی یکی از متهمان پرونده مؤسسه غارتگر موسوم به ثامن‌الحجج از کشور فرار کرد. محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری رژیم در استان تهران با اعلام این خبر گفت: «این پرونده سه متهم دارد که یکی از آنها فعلاً متواری شده است».

پیش از این احمد توکلی، عضو سابق مجلس ارتجاع در یک درگیری باندی فاش ساخته بود که اکثر افراد مؤسسه ثامن‌الحجج، قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیان شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند. حجم مالی پرونده ثامن‌الحجج، حدود ۱۲هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید:

مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در سال ۱۳۸۰ تأسیس گردید و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود. این مؤسسه مجوز بانک مرکزی رژیم را نداشت و سرانجام به‌دلیل عدم توان مؤسسه در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی و وزارت تعاون از انحلال این مؤسسه اعتباری خبر دادند و اعلام کردند که طبق ماده ۵۵قانون تعاون، هیأت تسویه امور مالی این تعاونی اعتباری را برعهده خواهد گرفت.

تجمعهای اعتراضی مالباختگان و کارکنان مؤسسه مالی ثامن‌الحجج

تجمع اعتراضی کارکنان مؤسسه ثامن‌الحجج مقابل مجلس ارتجاع

بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز چهارشنبه ۱۳بهمن بیش از ۵۰۰تن از کارکنان مؤسسه ثامن‌الحجج که از سراسر کشور به تهران آمدند، با وجود هوای برفی، برای سومین روز متوالی مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده است: ما پرسنل پلاسکوی ثامن‌الحجج را هم دریابید، ما خواهان استخدام رسمی تمام کارکنان بیکار شده هستیم.
مأموران سرکوبگر انتظامی به یکی از زنان هموطن که در میان معترضان مؤسسه ثامن‌الحجج بود، یورش بردند و وحشیانه او را مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند و سپس با خود بردند. این اقدام سرکوبگرانه مورد اعتراض تجمع‌کنندگان قرار گرفت.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه‌ ثامن‌الحجج روز یکشنبه ۲۰فروردین غارت‌شدگان ثامن‌الحجج تجمع اعتراضی گسترده‌یی در مقابل درب بانک مرکزی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان این مؤسسه خواهان داراییهای به غارت رفته خود توسط عوامل دزد و غارتگر رژیم شدند.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان ثامن‌الحجج در مصلی تهران

غارت‌شدگان ثامن‌الحجج در مصلی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج روز پنجشنبه ۱۱آبان در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.

تحصن اعتراضی غارت‌شدگان ثامن‌الحجج در ساختمان هیأت تصفیه غارتگری با تکیه بر نهادها و قدرتهای خاصاصفهان -تجمع غارت‌شدگان مالباخته مؤسسه موسوم به ثامن‌الحجج در مقابل استانداری

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *