فرانسه هشدار داد اگر رژیم ایران نگرانی‌ها از برنامه موشکی‌اش را رفع نکند، با خطر تحریم روبه‌رو می‌شود

ژان ایو لودریان

ژان‌ایو لودریان وزیرخارجه فرانسه به رژیم  ایران  هشدار داد  لازم است به نگرانیها در رابطه با برنامه موشک بالستیک بپردازد والا با ریسک تحریمهای جدید مواجه شود.

وزیرخارجه فرانسه روز یکشنبه ۱۳اسفند به هفته‌نامه «ژورنال دو دیمانش  گفت: برنامه موشکهای بالستیکی هست که می‌تواند هزاران کیلومتر برد داشته باشد و این با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل سازگار نیست و فراتر از نیاز دفاعی رژیم  ایران از مرزهایش  است. اگر مستقیماًًًً به این مسأله پرداخته نشود این  رژیم با ریسک تحریمهای جدید مواجه است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *