فریاد شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط یک زن شجاع هموطن در اعظمیه کرج میدان مهران

فریاد مرگ بر خامنه ای در تهران – ۲۳خرداد۹۷

فریاد مرگ بر خامنه ای یک زن شجاع در تهران – ۲۳خرداد۹۷

صبح امروز چهارشنبه ۲۳خرداد ۹۷یک زن شجاع هموطن در اعظمیه کرج،‌ میدان مهران با فریاد شعار مرگ بر خامنه‌ای توجه و حمایت مردم را جلب کرد.

کلیپهای اعتراض این زن هموطن که به سرعت در فضای مجازی منتشر شد نشان می‌دهد که وی با صدای بلند و به‌طور مستمر شعار مرگ بر خامنه‌ای را تکرار می‌کند و جمعی از شهروندان به دور او حلقه می‌‌زنند.

در یکی از کلیپها این زن شجاع با تکرار شعار مرگ بر خامنه‌ای به اعدام زندانیان سیاسی و کشتار جوانان از جمله صدور حکم اعدام برای حسین پناهی اعتراض می‌کند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *