قطعنامه شورای امنیت برای ممنوعیت تأمین سلاح گروه‌های تروریستی

neke

شورای امنیت سازمان ملل‌متحد شب گذشته ۱۱مرداد ۹۶ به اتفاق آرا قطعنامه‌یی را بتصویب رساند و مصرانه از تمامی کشورها خواست تا مانع از تأمین تسلیحات برای گروه‌های تروریستی شوند.
 

قطعنامه شورای امنیت برای ممنوعیت تأمین سلاح گروه‌های تروریستی

 قطعنامه شورای امنیت برای ممنوعیت تأمین سلاح گروه‌های تروریستی
 

این قطعنامه که توسط مصر ارائه شده بود، تأمین تسلیحات، تجهیزات نظامی، پهپادها و بمبهای کنار جاده‌یی برای گروه‌های تروریستی را به‌شدت محکوم می‌کند.

این قطعنامه تمامی کشورها را به جلوگیری از رسیدن تسلیحات به ”تروریستها ”متعهد می‌کند.

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد اعلام کرد رژیم ایران با نقض التزامات بین‌المللی خود و به‌طور عامدانه و سیستماتیک در حال تأمین ”تسلیحات، آموزش و تأمین مالی برای گروه‌های تروریستی ”است.

نیکی هیلی گفت ”نیروهای مزدور تروریست در حال اجرای خواسته‌های رژیم ایران در عراق و سوریه هستند. رژیم ایران همچنین از گروه‌های تروریستی در بحرین و فلسطین پشتیبانی می‌کند و این کار را از طریق متحد خود حزب‌الله انجام می‌دهد.

نیکی هیلی هشدار داد رژیم ایران درگیر آماده‌سازی برای جنگ در لبنان است. آنها در حال ایجاد ذخایر تسلیحاتی و نیروهای نظامی با تجربه جنگی در لبنان هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *