لاف وگزافهای نوروزی خامنه‌ای

سخن روز

خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۹اسفند در پیام نوروزی چهارشنبه اول فروردین در سخنرانی مفصل سنواتی خودش در مشهد، دربارهٴ مسایل مختلف و عمدتاً مسایل اقتصادی – اجتماعی که در شرایط انفجاری قرار دارد، به موضعگیری و ابراز نظر پرداخت: 

خامنه‌ای سال ۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کرد؛‌ و در حالی  شعار تولید ایرانی، مصرف ایرانی و امثال آن را، سر داد که پیام نوروزی خودش را به دور از سنت ایران و ایرانی و در ضدیت با آن به‌جای این‌که در کنار سفره هفت سین اجرا کند، در کنار تصویر منحوس خمینی ارائه کرد و اکنون هم نامگذاریش در شرایطی که تولید ملی به اعتراف عموم دست‌اندرکاران در انتهای مسیر انهدام کامل قرار دارد، او شعار حمایت از کالای ایرانی را می‌دهد که بیشتر یک طنز مسخره است. او گویا فراموش کرده که خودش اول سال ۹۶ گفته بود که ۶۰درصد ظرفیت تولیدی کارخانه‌ها تعطیل است. این رقم قطعاً طی این یک سال هم به مراتب بیشتر شده است. خامنه‌ای در مورد این نامگذاریها گفت برخی می‌گویند این نامگذاریها چه فایده‌ای دارد، شما که به آن عمل نمی‌کنید. این در واقع اعتراف به پوشال بودن این‌گونه شعارها در عمل است. جالب این‌که در نوروز۹۶ هم او سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال اعلام کرده بود که لاف و گزافی بیش نبود و در عمل هم هیچ اثر و نمودی در مورد این شعار و پیشرفت آن دیده نشد و او خودش در۲۹بهمن ۹۶ (یعنی پایان سال) گفت یک کارهایی در این مورد شده ولی نه آن‌چنان، که اعتراف به شکست این شعار بود.

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *