مجلس نمایندگان آمریکا – اجلاس ویژه برای حمایت از قیام مردم ایران

مجلس نمایندگان امریکا

مجلس نمایندگان امریکا

در مجلس نمایندگان آمریکا، جلسه ویژه‌یی برای اعلام حمایت از قیام مردم ایران علیه رژیم آخوندی، به‌درخواست تام گرت عضو کمیته امور خارجی برگزار شد. در این جلسه نمایندگان کنگره در سخنان خود، ضمن اعلام همبستگی با قیام‌کنندگان در ایران و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم، بر لزوم حمایت از خواست مردم ایران برای استقرار آزادی و دموکراسی تأکید کردند.

بیشتر بخوانید…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *