محمد حنیف‌نژاد کیست؟

محمد حنیف نژاد بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران

محمد حنیف نژاد بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران

«مرگ بر فرزند انسان لازم گشته هم‌چنان که گردنبند برای نوعروس و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف…».

این کلمات تکان‌دهنده بخشی از سخنرانی جاودانه‌ای است که سرور شهیدان پیش از سفر بی‌بازگشت کوفه نه فقط خطاب به پیروانش در مکه بلکه خطاب به تمامی تاریخ حال و آینده ایراد کرد. ۱۴قرن بعد کلمات توفانی او در وصیت‌نامه دریامردی طنین‌انداز شد که می‌دانست تنها با خون سرخ خویش می‌‌تواند غبار ارتجاع از رخ دین بشوید: محمد حنیف‌نژاد

محمد حنیف‌نژاد – از افسانه تا واقعیت

او کسی است که رنج‌ و محنت‌های تمام تاریخ معاصر ایران و تمامی یک ملت اسیر را یکجا به نمایش می‌گذارد. محنتی که به دست ناخدای استبداد و ارتجاع برای حفظ نظم موجود بر همه مردم تحمیل شده است. اما او خدای آزادی است و انتخاب کرده که تسلیم و اسیر نشود. این تقدیر اوست. اگر‌ چه به سمت چنین سرنوشتی می‌رود، اما این تقدیر را خودش در یک انتخاب آگاهانه رقم زده است.
داستان زندگی عجیب و حیات پر رمز و راز و سرنوشت شورانگیزش، که طی نیم قرن سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر نقل می‌شود؛ امروزه قلوب آزادیخوهان را درنوردیده و او را به سمبل مسئولیت و پاسخ انسان بدل کرده است. خانه‌‌ای که او در آن سازمانش را بنیان نهاد، خانه شماره ۴۴۴خیابان بلوار تهران هنوز هم این سؤال را در ذهن کاوشگر نسل جوان ایجاد می‌کند که:
به‌راستی محمد حنیف‌نژاد که بود؟

او سمبل و اسطوره تسلیم ناپذیری، انسان وارسته و دلاوری است که از تیرگی سال‌های خفقان استبدادی برخاست، مناسبات ستمگران و دین‌فروشان فریبکار زمان خود را به میدان طلبید و آنگاه با خون پیکر تیرباران شده خود خطی سرخ بر ظلمت و سیاهی تسلیم تاباند.
قهرمان میهن‌پرستی و آزادیخواهی که پس از گذشت نیم قرن؛ صدای صفیر گلوله‌هایی که بر سینه ملتهب‌اشنشست، هم‌چنان بر تارک مقاومت انسان در برابر ستم طنین‌انداز است. پژواک صدایی بلند و رسا که تاریکی دخمه‌های سرد و نمور ریاکاران در لباس دین را از هم می‌درد و امیدبخش راه رزمندگان جوان آزادی است.

محمد حنیف‌نژاد ـ چه باید کرد؟

تا وقتی ظلم هست، تا وقتی تبعیض و بی‌‌عدالتی هست، تا وقتی ستم و استثمار هست، یک سؤال همیشگی در برابر ما قرار خواهد داشت: چه باید کرد؟

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *