محمد محدثین: تغییر تعادل قوا علیه رژیم ولایت فقیه

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران طی تماس تلفنی با ایلاف گفت:

قیام مردمی که ایران شاهد آن است دیوارهای وحشت و هیبت سپاه پاسداران را درهم‌شکسته و نیروهای مردمی ریشه داری که توان سرنگونی رژیم را دارند برجسته کرده است. وی افزود:‌ قیام مردمی تعادل‌قوا علیه رژیمولایت فقیه را تغییر داده است، به‌نحوی که مشاهده می‌کنیم که خامنه‌ای در سخنرانی خود بعد از ۱۳روز سکوت و بعد از این‌که میلیون ها نفر از مردم ایران در ۱۳۹شهر ایران شعار ”مرگ بر خامنه ای“ و ”خامنه‌ای حیا کن سلطنت را رها کن“ و ”مرگ بر دیکتاتور“ سردادند، اعصابش خرد شده است.

بیشتر بخوانید:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *