محمد محدثین: ما برای سرنگونی این رژیم خونخوار مبارزه می‌کنیم

مصاحبه محمد محدثین با العربیه - 222

مصاحبه محمد محدثین با العربیه

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در مصاحبه با تلویزیون العربیه تأکید کرد ما برای سرنگونی رژیم خونخوار مبارزه می‌کنیم… رژیم ایران در حال حاضر بسیار ضعیف‌تر است از آن گذشته است. این رژیم با بسیاری مشکلات در سوریه مواجه است و نمی‌تواند که از این مشکلات خارج شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره بازگشت داراییهای رژیم پس از برجام گفت: «این توافق نتوانست رژیم را کمک کند تا مشکلات اقتصادی‌اش را حل کند. چرا که مشکلات اقتصادی رژیم ایران ناشی از ماهیت رژیم ولایت‌فقیه است. این رژیمی متعلق به قرون وسطی است و به هزار سال پیش تعلق دارد و نمی‌تواند که مشکلاتش را حل کند. پولهایی که بعد از توافق اتمی به‌دست آورده را برای تروریسم و سوریه صرف می‌کند» .

محمد محدثین در پاسخ به این سؤال که چه چیزی به اپوزیسیون سوریه داده‌اید، آیا به آنها رزمنده می‌دهید گفت: «ما به‌عنوان مردم ایران با مردم سوریه هم سنگر هستیم. مردم ایران از همان دیکتاتوری رنج می‌برند که مردم سوریه رنج می‌برند. به این دلیل مبارزه ما علیه رژیم ایران بهترین حلقه وصل با اپوزیسیون سوریه است. … همبستگی ما با انقلاب و مردم سوریه مواجهه با رژیم ایران است… چنان‌چه کمکهای رژیم ایران نمی‌بود بشار اسد پنج سال پیش سرنگون شده بود».

وی تأکید کرد: «ما با اپوزیسیون سوریه مشارکت سیاسی داریم و این بهترین کمک به آنهاست , ما نیروهای خودمان را داریم , آنها هم نیروهای خودشان را دارند و به نیرو آنها نیاز نداریم , آنها هم به نیروی ما نیاز ندارند» .

مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد کشورهای غربی با مقاومت ایران گفت: «قبل از هر چیز اجازه بدهید که موضع شما را تصحیح کنم. ما اپوزیسیون خارجی نیستیم. بخش اصلی جنبش ما در داخل ایران است. ثانیا مشکل به کشورهای غربی برمی گردد نه سیاستمداران غربی. کشورهای غربی به‌دلیل تجارت و پول و منافع سیاسی‌شان از رژیم ایران بهره می‌گیرند. ولی حکومتهای غربی به‌خوبی می‌دانند که این رژیم بی‌آینده است و بعد از گذشت یک سال از توافق اتمی , هنوز هیچ بانک جهانی بزرگ و شرکت بزرگی وجود ندارد که آماده کار با رژیم ایران باشد.

وی افزود: «شما می‌توانید مقاله‌های تحقیقی در روزنامه لوموند فرانسه نیوزویک و اکونومیست لندن را بخوانید. اینها اطلاعات هستند, برای مثال روحانی به پاریس آمد و یاداشت تفاهم های زیادی را امضا کرد, ولی توافقنامه امضا نکرد… در حال حاضر کسی با رژیم ایران توافقنامه امضا نمی‌کند چرا که رژیم ایران پول ندارد. مسأله مهم‌تر این است که تمامی سرمایه‌گذاریهای رژیم ایران و شرکایش در دست سپاه پاسداران است» .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *