محکومیت نقض حقوق‌بشر و حمایت از قیام مردم ایران در دانمارک، کپنهاک

حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

جلسه‌یی در حمایت از قیام مردم ایران و در محکومیت جنایات و نقض وخامت‌بار حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی در کپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شد.

در جلسه کپنهاگ که تحت عنوان «محکومیت نقض حقوق‌بشر و حمایت از قیام مردم ایران» برگزار شده بود، نخست تصاویر و گزارشی درباره قیام دیماه و استمرار اعتراضات مردم ایران در شهرهای سراسر کشور پخش شد.

پس از آن سورن سونارگرد نماینده پارلمان دانمارک و پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک به سخنرانی پرداختند.

سورن سونارگرد در سخنان خود، ضمن تشریح ماهیت استبدادی حاکمیت آخوندی و نمایشی بودن انتخابات در این رژیم، مواردی از اعمال سرکوبگرانه رژیم، از جمله قتل و دستگیری قیام‌کنندگان، سانسور اینترنت و مطبوعات، اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان، قومیتها و پیروان مذاهب مختلف را برشمرد و از جمله گفت:

شکنجه و اعدامها (در ایران) روزانه ادامه دارد، (رژیم) ایران در ردیف نخستین کشورهای ناقص حقوق‌بشر است.اعدامها در ملأعام نیز در بسیاری از مراکز شهرها هم‌چنان ادامه دارد همچنین شاهد اعدام کسانی (هستیم) که در زمان جرم (انتسابی) نوجوان بوده‌اند».

وی در ادامه وجوهی از دخالتهای ویرانگر رژیم و سپاه پاسداران در کشورهای منطقه را تشریح و مخالفت گسترده مردمی را با این دخالتهای پرهزینه از جمله در جریان قیام دیماه یادآوری کرد و سپس گفت:

من اعتقاد و ایمان دارم که انقلاب ایران باید به‌دست خود مردم ایران صورت گیرد. مردم ایران باید خودشان سرنوشت خود را رقم بزنند.

ما باید در همه‌جا و به هر صورت از مردم ایران حمایت کنیم و همبستگی خود را با آنها و با کسانی که زندانی و شکنجه شده‌اند ابراز کنیم.

در این جلسه پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک در سخنرانی خود به قیام سراسری مردم ایران در دیماه گذشته پرداخت، و گفت:

در قیام بزرگ دیماه مردم ایران، این ملت بزرگ و کهنسال و یکی از بنیانگذاران تمدن بشری و اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان، نشان داد که این بار دیگر در نهایت آمادگی،  قصد سرنگونی تمام‌عیار این رژیم را دارد. خود خامنه‌ای و مقامات بالای سیاسی و امنیتی رژیم گفتند که مقاومت ایران و مجاهدین در این جنبش، مستقیماًًً و به‌طور مؤثر نقش داشته‌اند».

آقای خزایی در ادامه سخنانش توضیحاتی را پیرامون ساختار و برنامه‌های شورای ملی مقاومت داد، و افزود:

شیرازه اساسنامه (شورا)، یک (برنامه) ده ماده‌یی است، که خانم مریم رجوی (رئیس‌جمهور منتخب) این شورا، به همه جهان آن‌را اعلام کرده است….. او یک زن مسلمان است که پیشاپیش این جنبش آن‌را هدایت می‌کند. 

نماینده شورا در کشورهای نوردیک با اشاره به ایستادگی و مبارزات مردم و مقاومت ایران علیه رژیم آخوندی، گفت:

هم ملت ایران و هم مقاومت سازمان‌یافته آنها، کار خودشان را انجام داده و هر روز هم آن‌را افزایش داده و اعتلا می‌دهند. برعهده جامعه جهانی و نیروها و افرادی است که در طرف درست تاریخ ایستاده‌اند که به کمک مردم قهرمان ایران و مقاومت سازمانیافته آنها اقدام کنند. البته (این امر) مطابق راه‌حل سوم است که خانم مریم رجوی آن‌را اعلام کرده‌اند؛ یعنی نه به مماشات با رژیم فاشیستی در ایران و نه به جنگ خارجی، بلکه سرنگونی این رژیم مخوف قرون‌وسطایی به‌دست مردم و مقاومت مردم ایران.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *