مریم رجوی: از انقلاب ۵۷ تا قیام ۹۶ – برای آزادی، به نام آزادی، به سوی آزادی

مریم رجوی- انقلاب ۵۷

روز شنبه ۲۱بهمن۹۶ به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در۲۲بهمن۵۷ و قیام مردم ایران در دی‌ماه۹۶، مریم رجوی در جلسه یی با عنوان «قیام مردم ایران، خیزش جوانان برای سرنگونی رژیم» سخنرانی کرد.
وی در سخنرانی خود گفت:

هموطنان،
جوانان قیام‌آفرین،
در سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ به‌مردم و جوانانی که دیکتاتوری شاه را سرنگون کردند و به‌جوانانی که امروز برای براندازی دیکتاتوری شیخ به‌پاخاسته‌اند، درود می‌فرستیم.

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *