مریم رجوی: رهایی کارگران در گرو براندازی رژیم

مریم رجوی

پیام به‌مناسبت روز جهانی کارگر

کارگران و زحمتکشان ایران،
خواهران و برادران،
صمیمانه‌ترین تبریکاتم را به‌مناسبت روز جهانی کارگر به‌یکایک شما تقدیم می‌کنم. این عید بشارت آینده‌یی است که در آن استثمار و غارت و سرکوب جای خود را به‌آزادی و عدالت و برابری و برادری و خواهری می‌دهد. 
به‌همه زنان و مردان کارگری درود می‌‌فرستم که برای این آرمان والا، در این سال جان خود را تقدیم کردند؛ کارگرانی که رنج زندان‌های خامنه‌ای را به‌جان خریدند و کارگرانی که به‌ از دست دادن شغل و انواع محرومیت‌ها محکوم شدند. به‌خصوص به‌ کارگران و بی‌کاران جوانی درود می‌فرستم که در ‌قیام‌های دی ماه، شجاعانه به خیابان‌ها آمدند و شماری از آن‌ها جان‌ خود را فدا کردند. درود به کارگرانی که در سال گذشته برای گرفتن حقوق خود، یکسره در حال اعتصاب و اعتراض بودند؛ از کارگران هپکو و آذرآب اراک، تا کارگران فولاد خوزستان و پتروشیمی ماهشهر و گچساران و کارگران عسلویه و نیشکر هفت‌تپه. و سلام به‌کشاورزان اصفهان که تظاهرات و اعتراض‌شان از دو ماه پیش، هم‌چنان ادامه دارد. 

بیشتر بخوانید…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *