مریم رجوی: عاشورا، حماسه ماندگار پیامبر جاودان آزادی حسین (ع)، اعتراض و عصیان علیه ستم، قیام برای آزادی و عدالت

مریم رجوی - عاشورای حسینی ۱۳۹۷

مریم رجوی – عاشورای حسینی ۱۳۹۷

امسال عاشورای حسینی را در بحبوحه قیام‌ها و جنبش اعتراضی مستمر هموطنان‌مان در برابر رژیم یزیدی و خلیفه ارتجاع خامنه‌ای برگزار می‌کنیم.

هموطنان به ستوه آمده و به‌پاخاسته‌یی که در برابر دجالگری و چپاول در زیر پرده دین فریاد می‌زنند: «اسلام رو پله کردید مردم رو ذله کردید».
گویا که گرما و روح و جان نبرد عاشورا در شهرهای ایران دمیده شده است. اعتراض و عصیان علیه ستم، قیام برای آزادی و عدالت و مبارزه برای ریشه‌کنی یک حکومت سراپا فاسد و جانی. این چیزی است که شهرهای شورشی ما برای آن در تب و تابند.
مردم ایران که سالهاست در عاشورای حسینی عزاداری می‌کنند، حالا برای گرفتن انتقام آن خونهای پاک در برابر یزید زمان خمینی و آل‌ خمینی بپا خاسته‌اند.
در همین مسیر است که ‌کانونهای شورشی به‌پیش می‌روند. در مسیر پیامبر جاودان آزادی حسین(ع) و حماسه ماندگار او.
در مسیر مقاومت تا به آخر، در مسیر نبرد و فداکاری مستمر برای شکستن بن‌بستها و موانع رهایی و آزادی و در مسیر پیروزی محتوم.

و خطاب به‌ هموطنان‌ به‌خصوص زنان و جوانان ایران می‌گویم: زمان آن است که بر سرکوب‌ها، قساوتها و نیرنگهای رژیم غلبه کنید. با الهام از سرور آزادگان، حسین (ع) قیام‌ها را در سراسر ایران فروزان کنید و رژیم یزیدی آخوندها را از بنیاد براندازید.
سلام بر حسین پیامبر جاودان آزادی
سلام بر زینب کبری
مرگ بر اصل ولایت فقیه

۲۹شهریور۹۷

برگرفته از سایت مریم رجوی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *