مسئولیت زن ایرانی در براندازی رژیم ولایت فقیه- سخنرانی مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن

قیام ایران

حضار محترم،
روز جهانی زن را به‌همه شما، به زنان جهان و به زنان آزاده ایران تبریک می‌گویم. تبریک به‌خاطر پایداری بر آرمان برابری و تبریک به زنان جهان زیرا خواهران‌شان در ایران، امسال در قیام علیه حکومت مرتجع‌ و زن‌ستیز آخوندی پیشتاز بوده‌اند.

امسال روز زن؛ روز افتخار است، روز شادی و روز تحسین است. زیرا زنان ایران، در خط مقدم نبرد با بنیادگرایی که دشمن همه زنان جهان است، نقش‌آفرینی کردند. 
هم‌چنین به خواهران‌مان در سراسر جهان که در سال گذشته در برابر دیکتاتوری و بنیادگرایی و خشونت مقاومت کردند، به‌ویژه زنان سوریه درود می‌فرستیم سلام بر آن‌ها که در میان ویرانه‌های یک کشور با ده میلیون آواره و پانصد هزار قربانی، پرچم امید را برمی‌افرازند.

من امروز می‌خواهم درباره چند با شما موضوع صحبت کنم:
درباره پیشتازی زنان در قیام ایران، درباره حق زن ایرانی در براندازی ولایت فقیه، مسئولیت زنان برای ادامه قیام‌ها، مسأله حجاب اجباری و سرانجام پاسخ به‌این سوال که نقش زن ایرانی که به‌آن معتقدیم، چه پشتوانه‌یی دارد؟

بیشتر بخوانید …….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *