نامه اعتراضی بهزاد هیبت زهی در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات در بی بی سی

تلویزیون فارسی زبان بی بی سی

اینجانب بهزاد هیبت زهی هستم که در آلبانی زندگی میکنم ، و سالیان طولانی را در کنار مجاهدین گذراندم و اکنون بیشتر از یکسال است که زندگی شخصی خودم را دارم.

اخیراً متوجه شدم که تلویزیون بی بی سی برنامه ای علیه مجاهدین ترتیب داده و با شماری از افراد شناخته شده مزدوری برای رژیم در آلبانی می کنند علیه مجاهدین اراجیف تکرار شده را تکرار کردند مصاحبه انجام داده است.

طبعاً وقتی که چنین برنامه هدف داری پیش میرود و همراهی تمام عیار با رژیم و وزارت اطلاعات است و برای همه ما مدتهاست که روشن است که تلویزیون بی بی سی دنبال هدف مشخص در همراهی با خواست آخوندهاست. کسی نیست که نداند کسی که با وزارت و سفارت رژیم کار می کند فقط حرفهای سراسر دروغ را که هیچکدام واقعیت ندارد را طرح می کند.

چون در قبال آن حقوق مشخصی دریافت می کند.

افراد وابسته به سفارت رژیم آخوندی در آلبانی برای همه ما مشخص هستند و شما که از آنها دعوت بعمل آوردید اینجاست که دم خروس شما بیرون می زند. افرادی همچون حسن حیرانی و امثال وی کسانی هستند که مستقیماً با سفارت ایران کار می کنند و مزدوری آنها کاملاً شناخته شده است.

این گزارش شما و حضور حیرانی در تلویزیون درماندگی و هدایت شما را نشان میدهد که چقدر در تروریسم و سرکوب مردم ایران همکاری دارید. چرا که همه میدانند شیطان سازی علیه مقاومت مقدمه تروریسم و سرکوب مردم در داخل است. سوال این است که چرا سراغ افرادی که هوادار سازمان هستند و الان در آلبانی ساکن هستند نرفتید و فقط این چند نفر معلوم الحال را طرف حساب قرار دادید.

لذا شخصاً علیه برنامه ایی که به نفع آخوندهاست و دست آنها را در سرکوب و ترور باز می کند اعتراض دارم و تماماً محکوم می کنم. بیشتر از این در خیانت های رژیم که تمام دنیا و منطقه علیه آن بصدا در آمده اند هم آوا نشوید.

بهزاد هیبت زهی ۲۲/۸\۱۳۹۸

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *