نامه افشاگرانه آقای منصور لوایی عضو شورای ملی مقاومت ایران درباره توطئه رذیلانه وزارت منفور اطلاعات

منصور لوایی عضو شورای ملی مقاومت ایران

منصور لوایی عضو شورای ملی مقاومت ایران

روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ آقای منصور لوایی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، طی نامه‌یی به دبیرخانه شورا یک توطئه رذیلانه وزارت اطلاعات را افشا کرد.

آقای منصور لوایی فاش می‌کند که در این توطئه عوامل وزارت اطلاعات ضمن تماسهای «عجیب و مشکوک» تلاش داشتند وانمود کنند از جانب دبیرخانه شورای ملی مقاومت با ایشان تماس گرفتهاند و با دادن اخبار واهی به ایشان قصد رعب آفرینی داشتند.

 آقای منصور لوایی  پس از ذکر جزئیاتی از این توطئه در مورد اهداف اقدامات زبونانه وزارت اطلاعات آخوندی  از جمله نوشته است: اطلاعات آخوندها (از سویی) تلاش می‌کند با ایجاد یک پرده دود و پخش اطلاعات دروغ و گمراه کننده، از کشف جزییات طرحهای تروریستی خود جلوگیری کند و از سوی دیگر مذبوحانه تلاش می‌کند در میان اعضا و هواداران مقاومت ترس و رعب و وحشت ایجاد کند.

این، همان هدفی است که در داخل کشور با دستگیری و زندان و شکنجه پیش می‌برد.

 متن کامل نامه آقای منصور لوایی را می‌توانید در سایت همبستگی ملی در اینجا  بخوانید

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *