نامه بن‌لادن به خامنه ای

blanden

در بخشی از اسناد برملا شده توسط اطلاعات مرکزی آمریکا نامه‌یی با دست خط اسامه بن‌لادن وجود دارد که به خامنه‌ای نوشته شده و از او درخواست کرده تا در حل مشکلات افراد خانواده‌اش دخالت کند. هم‌چنین رهبر القاعده به عناصرش هشدار داده است که رژیم ایران شریان اصلی مالی و تسلیحاتی و ارتباطی القاعده است و این گروه با رژیم ایران جنگ ندارد چرا که با آنها منافع مشترک دارد. این اسناد اثبات می‌کنند که رابطه رژیم حاکم بر ایران با گروه القاعده به زمانهای دور بر می‌گردد و این گروه در داخل خاک ایران آزادی عمل داشته است. این فرضیه نیز ثابت می‌شود که رژیم ایران تلاش داشته تا کارت القاعده را در اختیار خود داشته باشد تا بتواند در زمان مورد نیاز آن را بکار گیرد.

لازم به ذکر است که خزانه‌داری آمریکا اموال شش تن از عناصر القاعده ساکن ایران را بلوکه کرد، امری که نشان می‌دهد رژیم ایران برای هدف قرار دادن امنیت کشورهای منطقه به گروه‌های تروریستی کمک مالی می‌کرده و در این زمینه نقش مهمی داشته است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *