نامه جعفر عظیم‌زاده در اعتراض به دستگیری اسماعیل عبدی

2016111011464071619271-2222

جعفر عظیم‌زاده عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای ضمن اعتراض به دستگیری اسماعیل عبدی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران خواهان آزادی وی گردید.

در قسمتی از نامه آمده است ”قوه قضاییه جمهوری اسلامی باید در مقابل جمعیت هشتاد و پنج میلیونی کشور و میلیاردها کارگر و معلم در سرتاسر جهان پاسخگوی زندانی کردن اسماعیل عبدی باشد. اسماعیل عبدی هیچ جرمی، جز دفاع از منافع صنفی و انسانی معلمان و مبارزه برای تحصیل رایگان و استاندارد و امروزی میلیونها فرزند خرد سال و جوانان خانواده‌های فرو دست جامعه مرتکب نشده است“.

وی در قسمت دیگری از نامه خود با اشاره به فساد و جنایات کارگزاران حکومتی می‌نویسد ”در حکومتی که مرتکبین جرم جنایی بر علیه کودکان و غارتگران دسترنج ناچیز میلیونها کارگر و انسان زحمتکش، راست راست می‌گردند و از مقام و منزلت حکومتی برخوردارند اما اسماعیلها و جوانان برومند و آزادیخواه و عدالت طلبی هم‌چون امیر امیر قلی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرائی، بهنام موسیوند و دهها و صدها انسان شریف و عدالتخواه دیگر به بند کشیده می‌شوند.

لذا حکومتگران باید بدانند ما کارگران و جعفر عظیم زاده، لحظه‌ای در دفاع از اسماعیل عبدی درنگ نخواهیم کرد و در صورت عدم آزادی فوری و بی‌قید و شرط این انسان بزرگ، همدوش با معلمان در سراسر کشور دست به اعتراضات بی‌وقفه‌ای برای آزادی وی خواهیم زد“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *