نتایج تحقیقات رسمی‌ : قاضی نیسمن به نحو بی‌رحمانه‌یی ترور شده است

تحقیقات رسمی و تخصصی پیرامون مرگ قاضی شهید آلبرتو نیسمن فرضیه خودکشی را به کلی مردود دانسته وثابت می‌کند که نیسمن به نحو بی‌رحمانه‌یی ترورشده است.

اینفوبائه گزارش داد: ۲۸متخصص ژاندارمری آرژانتین به این نتیجه قطعی رسیدند که قاضی نیسمن توسط افراد حرفه‌یی از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته وو قاتلان، صحنه را طوری پاک‌سازی کردند که این قتل شبیه یک خودکشی جلوه داده شود.

نتیجه این تحقیقات به قاضی پرونده تحویل داده خواهد شد.

قاضی آلبرتو نیسمن پرونده بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس‌آیرس و دست‌داشتن سران رژیم آخوندی را در آن پیگیری می‌کرد وی در ۱۸ژانویه ۲۰۱۵ (۲۳تیر ۹۳)، ترور شد.

ترور نیسمن یک روز قبل از ادای شهادت برنامه‌ریزی‌شده او در پارلمان آرژانتین درباره زد و بند دولت قبلی این کشور با رژیم ایران برای لاپوشانی نقش این رژیم در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ بوئنوس‌آیرس صورت گرفت.

تتظاهرات مردم آرژانتین برای محاکمه قاتلان قاضی شهید آلبرتو نیسمن

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *