نخست وزیر فرانسه متحدان اسد را نیز مسئول کشتار شیمیایی دوما دانست

ادوارد فیلیپ

ادوارد فیلیپ

ادوارد فیلیپ نخست‌وزیر فرانسه روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین طی سخنانی در مقابل نمایندگان مجلس ملی این کشور صریحاً گفت: متحدان رژیم دمشق در دو حملۀ شیمیایی که علیه شهر دوما صورت گرفت مسئولیت ویژه‌یی دارند.  وی به‌طور مشخص  از رژیم ایران و روسیه  انتقاد کرد  و گفت:‌ بکارگیری سلاح های شیمیایی اقدامی پیش پاافتاده نیست، بلکه از ماهیت رژیم بشار اسد پرده برمی‌دارد. نخست‌وزیر فرانسه هشدار داد که واکنش کشورش در قبال بکارگیری این سلاح ها، عزم فرانسه را نیز در مقابل رژیم سوریه و متحدانش نشان خواهد داد.

ادوارد فیلیپ همچنین گفت که رژیم سوریه با بمباران اخیر شیمیایی شهر دوما یک بار دیگر حقوق بین‌الملل و فراتر از آن انسانیت را لگدمال کرد و ثابت نمود که می‌خواهد همه کسانی را نابود کند که در دروازه‌های دمشق در مقابل رژیم اسد مقاومت می‌کنند. به گفتۀ ادوار فیلیپ تردیدی در وقوع این حملات شیمیایی وجود ندارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *